• Nabór 2019/2020 do klas I i IV
  • 506 408 392
  • 59 863 33 83
  • katolik-lebork@wp.pl

Informacja o rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do kl. I i IV Katolickiej Szkoły Podstawowej w Lęborku


1. Podanie z wymaganymi dokumentami należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 31.05.2019.
2. Ogłoszenie listy przyjętych do I i IV klasy Katolickiej Szkoły Podstawowej nastąpi 7 czerwca 2019 r. (sekretariat szkoły).
3. Spotkanie z rodzicami przyjętych uczniów oraz podpisanie umowy cywilno – prawnej między rodzicem (opiekunem prawnym) a szkołą dotyczącą pobierania nauki w Katolickiej Szkole Podstawowej nastąpi w dniu 13 czerwca o godz. 17.00 w świetlicy szkolnej.

Wymagane dokumenty:
1. Wypełniony kwestionariusz oraz podanie (wzór do pobrania);
2. Trzy zdjęcia (podpisane na odwrocie);
3. Dokumenty potwierdzające gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej;
4. Świadectwo ukończenia klasy trzeciej oraz poświadczony przez szkołę wypis ocen z I półrocza (kandydaci do klasy czwartej);
5. Kopia aktu urodzenia dziecka (kandydaci do klasy pierwszej);
6. Opinia z poradni psychologicznej lub orzeczenie, jeśli dziecko takie posiada;

Do pobrania:

Informacja o rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do kl. I i IV
Kwestionariusz osobowy kandydata
Podanie